Skip to content

Serviceeftersyn/INSTA

Beskrivelse

HUSK LOVPLIGTIGT EFTERSYN

I henhold til Arbejdsmiljøloven og Den europæiske standard EN15635 skal der minimum en gang pr. år foretages eftersyn af lagerinventar af en sagkyndig person. Eftersynet skal afdække skader og/eller mangler. Det kan være skader på pallereolernes søjler, bjælker, manglende påkørselsværn, fastgørelse af stige-gavle, rygnet, opmærkning, belastningsinformation etc. Også ved ændringer/omdisponering af reoler bør der foretages eftersyn. Dokumentation skal foreligge ved besøg af Arbejdstilsynet.

Som fagfolk tilbyder vi at foretage disse eftersyn. Det foregår ved at vores montører gennemgår lageret, hvorefter der udarbejdes en rapport til virksomhed med tilbud på udbedring af eventuelle fejl og mangler. Er der ingen fejl eller mangler, forsynes lageret med et godkendelsesmærke, som er gyldigt 1 år.

Vi foretager eftersyn af alle fabrikater og typer reoler. Kontakt os og hør nærmere om priser etc.Udover det årlige eftersyn af en sagkyndig person, skal et lager regelmæssigt efterses visuelt for skader, således at man på et tidligt tidspunkt, kan foretage en reparation og dermed formindske risikoen for nedstyrtning af pallegods med deraf følgende omkostninger. Disse visuelle eftersyn kan den lageransvarlige i virksomheden selv foretage.

Reolux Danmark A/S er medlem af brancheforeningen FLAM

Kurv
Back To Top